Logo Chorus Compliance - aanbestedingsjurist

AANBESTEDINGSJURIST

HANNEKE CHORUS

Hanneke Chorus Aanbstedingsjurist Chorus Compliance

HANNEKE CHORUS

AANBESTEDINGSJURIST

Hanneke Chorus

AANBESTEDINGSJURIST

Hanneke Chorus is aanbestedingsjurist onder de naam Chorus Compliance. Het optreden als interim inkoopmanager en het voeren van strategische en tactische inkooptrajecten is aan haar toevertrouwd.

(ICT) Technische en financiële beheersing van projecten en processen zijn bij haar in goede handen. Hanneke’s manier van werken is gericht op transparantie, integrale samenwerking en bovenal eerlijkheid en duidelijkheid.

Over

HANNEKE CHORUS

Hanneke is opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam, aan de Vrije Universiteit Amsterdam en aan de Universiteiten van Utrecht en Heidelberg (joint PhD doctorate).

Van 2009 tot 2017 was Hanneke (in vaste dienst) werkzaam als manager inkoop. In 2017 is zij voor zichzelf begonnen en heeft zij haar kennis van het aanbestedingsrecht ingezet voor interim management, het uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures of als senior contract- en/of inkoopmanager bij diverse aanbestedende diensten. Binnen de kaders van de aanbestedingswet, spart zij graag met opdrachtnemers over de specificaties van hun product, de markt waarin zij actief zijn en de kansen en risico’s die daarbij spelen.

Gevoed door haar juridische kennis en praktische ervaring, geeft zij advies over alle aspecten van het aanbestedingsrecht en contractenrecht. Hanneke heeft bij meerdere organisaties op een succesvolle wijze inkoop-en contractmanagement opgezet, geïmplementeerd en ten uitvoer gebracht.

Aanpak

AANBESTEDINGSTRAJECT

De aanpak van Chorus Compliance kenmerkt zich door pragmatisme en oplossingsgerichtheid. Hanneke heeft ruime ervaring met het opstellen van alle benodigde documenten in een aanbestedingstraject en het adviseren over alle facetten van een aanbestedingsprocedure alsmede het onderhandelen over contracten (met ervaring aan zowel de opdrachtgevers-als opdrachtnemerszijde). Binnen haar onderneming bestaat haar klantenkring uit verschillende sectoren zoals de financiële, juridische en de (semi-)overheid. 

Hanneke heeft integraties getrokken, reorganisaties doorgevoerd en nieuwe verdienmodellen uitgerold. Technische en financiële beheersing van projecten en processen zijn bij haar in goede handen. Haar hart ligt bij het verbeteren en optimaliseren van de inkooporganisatie en haar processen, met duidelijk geformuleerde doelstellingen en binnen een maatschappelijk verantwoorde omgeving.

Diensten

CHORUS COMPLIANCE

Chorus Compliance verleent diensten op basis van een uurtarief van om en nabij de € 100,- per uur. U kunt bij Chorus Compliance terecht voor:
  • Interim inkoop-en contractmanagement
  • Het opstellen of screenen van Europese aanbestedingsdocumenten
  • Juridische ondersteuning van het aanbestedingsteam
  • Kwaliteitsverbetering voor de verdere professionalisering van de inkoopafdeling (het opstellen van sourcing strategieën, het uitvoeren van een rasci, forecasting en het opzetten en uitvoeren van spend analyses en contract compliancy).

Chorus Compliance is gespecialiseerd in het voeren van Europese ICT aanbestedingsprocedures. Aanbestedende diensten kunnen bij Chorus Compliance terecht voor het opstellen van ICT aanbestedingsstukken, ICT contracten, verwerkersovereenkomsten en beleidsstukken omtrent privacy en beveiliging. Hanneke helpt u graag met al uw ICT-aanbestedingsvragen, zowel vóór inschrijving, als na gunning. Met vragen als: mag de aanbestedende dienst vragen naar een specifiek merk vragen of mag ik een fout in mijn aanbestedingsstukken nog herstellen bent u bij haar aan het juiste adres!

Door ICT op de juiste manier in te zetten kunnen organisaties betere dienstverlening, snellere uitrol van nieuwe diensten of reductie van risico’s realiseren. De sourcing van ICT zou hoog op de strategische agenda van iedere organisatie moeten staan. De beantwoording op vragen als: “Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn leveranciers kan aansturen op hun bijdrage aan mijn business doelstellingen” en “hoe zorg ik ervoor dat mijn leveranciers bereid zijn om veel te investeren in de wederzijdse samenwerking (preferred customership?” heeft mede betrekking op de wijze waarop (ICT) wordt gesourced en hoe de integratie en relatie met de leveranciers van diensten en oplossingen wordt vormgegeven.

Bij sourcing zijn meer aspecten die van invloed zijn op de succesvolle inzet van sourcing in de organisatie. Bij het opstellen van een sourcing strategie houdt Hanneke daarom ook rekening met de organisatiedynamiek, financiële consequenties, compliancy verplichtingen, gevolgen op HR-vlak en juridische kaders.

Hanneke heeft een bijzondere staat van dienst en is gespecialiseerd in het opzetten en uitvoeren van ICT contractmanagement.

De ICT contractmanagementdiensten die zij kan aanbieden zijn:

  • Het opstellen, aangaan en nakomen van contracten;
  • Het sturen van de leveranciersrelatie;
  • Het bewaken en vergroten van kwaliteit van de dienstverlening die geleverd wordt;
  • Het voeren van contractonderhandelingen;
  • Het handhaven van de overeengekomen contractsbepalingen;
  • De bewaking van informatieveiligheid.

Hanneke realiseert en optimaliseert verandering, door mee te denken en mee te doen. Zij vergroot de slagvaardigheid van uw organisatie aanzienlijk en helpt met het bereiken van strategische doelen. Maar ook voor het oplossen van crises, het managen van verandertrajecten of een tijdelijke versterking van het fort bent u bij haar aan het juiste adres. Hanneke geeft passende oplossingen en de optimale combinatie van kennis, niveau en karakter.

Referenties

CHORUS COMPLIANCE

Logo AFM
Logo ROC van Amsterdam en Flevoland
Logo Waternet
Logo Gemeente Amsterdam
Logo Bevolkingsonderzoek
Logo Slachtofferhulp
Logo Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Logo Gemeente Eindhoven

Contact.

LET’S TALK.

Bel Hanneke op 06 392 987 77 of vul onderstaand formulier in. Chorus Compliance verleent diensten op basis van een uurtarief van om en nabij de € 100,- per uur.